Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Terms And Conditions (Agreement)

۱-سایت توانگری ، جهت فراهم آوری آموزشهای سبک زندگی طراحی شده است و جای مشاوره و تحصیلات دانشگاهی را نمیتواند بگیرد.

۲-شما مجازید از این درس برای استفاده خودتان ، همسرتان ، والدین و برادر و خواهر شناسنامه ای تان بهره ببرید ، بدیهیست هر عنوان دیگر و هر فرد دیگر ( خرید اشتراکی و در اختیارگذاری در شبکه های اجتماعی ) مورد رضایت شرعی و قانونی خانه توانگری نیست زیرا این کسب و کار زمانی برکت دارد که اعتمادمان را خدشه دار نکنیم

۳- هر گونه استفاده کلی و جزئی از این مباحث به شکل صوتی/ تصویری/ متنی در بستر اینترنت ، شبکه های اجتماعی و کتاب بدون اجازه رسمی از خانه توانگری مجاز نمیباشد.

۴- با توجه به اینکه درسها با نمونه Sample و جزئیات محتوا و قیمت مشخص تقدیم میشود ،اگر اشتباه نمایید هزینه ای به شما بازنمیگردد و هیچ درسی تعویض نخواهد شد مگر اطلاعات محتوایی دروه اعم از زمان درس گقتار ها یا تبلیغات ارائه شده با محتوایی که تهیه نموده اید متناسب نباشد .

٥- علت تفاوت قيمت تهران و لندن : مالياتهاى كشور مبدا و هزينه هاى Transaction جزو پرداخت شما لحاظ شده است